Vanaf 2014 is de werkloosheid gestaag gedaald tot een zeer laag niveau maar sinds dit jaar lopen de cijfers weer op. Werk hebben is een belangrijke factor voor een gelukkig leven. Daarom is arbeidsparticipatie een groot thema in onze maatschappij: iedereen moet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

We willen een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen moet op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Dat klinkt logisch maar toch is dit lang niet voor iedereen het geval. Voor mensen die het niet lukt om een baan te vinden, gaan wij aan de slag. Door persoonlijke groei te ontwikkelen en belemmerende patronen te doorbreken. Zodat mensen gezien worden en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen.

Het begint met activering: we helpen je werkfit te worden, je sociale contacten uit te breiden en te netwerken, zodat je uiteindelijk weer kunt deelnemen aan het arbeidsproces.

Alle betrokken partijen nemen we mee in dit proces, zoals de werkgever, de gemeente, werkmatchers en jobcoaches.