Waarom teamcoaching

De wereld om je heen is constant in beweging, zo is dat ook met teams. Het is belangrijk dat iedereen zijn rol kent en zich gezien voelt. Is de visie duidelijk? Waar staat de organisatie voor? Zijn de verschillende rollen duidelijk? Verandering vindt niet alleen maar plaats in het doen, maar ook in het denken. Het doen is bewust, concreet, formeel, rationeel, planbaar en maakbaar. Kennis, vaardigheden en gedrag zijn zichtbaar. Het denken is niet zichtbaar. Wat vind je? Wat wil je? Wat wordt er niet gezegd, maar wel gevonden? Wat speelt er onder de waterlijn? Welke opvattingen, overtuigingen, emoties en relaties zijn er? Welke waarden en drijfveren? Wij geven inzicht in deze processen en nemen de organisatie mee in de verandering.

Een goed samenwerkend team kent veel randvoorwaarden, zoals flexibiliteit, initiatief nemen, open communicatie, heldere doelen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het belang van diversiteit in teams groot. Alleen dan maak je een goed team, waarin iedereen zich gezien voelt, zijn rol kent en werkgeluk ervaart. Hiermee realiseer je samen een duurzame verandering.

Wanneer zet je deze vorm van coaching in:

 • voor teams die veranderen van samenstelling, visie of doelgroep
 • nieuwe energie geven in een bestaand team
 • bij verandering zoals fusie of samenvoegen van teams
 • bij het uitbreiding of krimpen van teams

Waar kunnen wij bij ondersteunen:

 • enthousiast maken en begeleiden van teams
 • inzicht geven in leiderschapsstijlen van leidinggevenden
 • coachen van leidinggevenden bij veranderprocessen
 • inzicht geven in talenten en valkuilen
 • helder krijgen van rollen en communicatiestijlen
 • grip krijgen op stress en voorkomen van Burn-out
 • implementeren van (les)programma’s

LOB programma implementeren of verbeteren op school:

Onze insteek is; een goed LOB programma leidt ertoe dat iedere jongere gericht zijn vervolgstap kan kiezen (arbeid of vervolgonderwijs). De jongere verzamelt: kennis, vaardigheden, competenties, loopbaanmogelijkheden, een wereldbeeld en een realistisch zelfbeeld. Een LOB programma werk pas goed als iedereen hieraan bijdraagt in zijn lessen en andere taken op school.

de 5 loopbaancompetenties (Loopbaangroep)